Home > News > Announcements > NAACLS' Meeting Schedule 2022-2027

NAACLS' Meeting Schedule 2022-2027


 

RCAP Teleconference PARC Teleconference DRC Teleconference BOD Teleconference DRC Meeting* All RC Face to Face Mtg BOD Face to Face
Mtg
Feb 3-4, 2022 Feb 7, 2022 Feb 11, 2022 Apr 21-22, 2022 Jun 10, 2022 Jul 13-15, 2022 Pittsburgh, PA Sep 21-23, 2022
 Portland, ME
Feb 2-3, 2023 Feb 6, 2023 Feb 10, 2023 Apr 20-21, 2023 Jun 9, 2023 Jul 12-14, 2023
Montreal, Quebec, Canada
Sep 20-22, 2023
Portland, OR
Feb 1-2, 2024 Feb 5, 2024 Feb 9, 2024 April 18-19, 2024 Jun 14, 2024 Jul 17-19, 2024
Location TBA
Sep 25-27, 2024
Location TBA
Feb 6-7, 2025 Feb 10, 2025 Feb 14, 2025 April 24-25, 2025 Jun 13, 2025 Jul 16-18, 2025
Location TBA
Sep 24-26, 2025
Location TBA
Feb 5-6, 2026 Feb 9, 2026 Feb 13, 2026 April 23-24, 2026 Jun 12, 2026 Jul 15-17, 2026
Location TBA
Sep 23-25, 2026
Location TBA
Feb 4-5, 2027 Feb 8, 2027 Feb 12, 2027 April 22-23, 2027 Jun 11, 2027 Jul 14-16, 2027
Location TBA
Sep 22-24, 2027
Location TBA
*DRC Face to Face Meeting necessity will be determined on an annual basis.